30 maaliskuuta 2021

Uudet tuulet puhaltaa

TOPY:n hallituksen vuosikokousta valmisteltiin maaliskuun kokouksessa. Vuosikokous mahtui vielä maaliskuun lopulle etäyhteyksien välityksellä pidettäväksi.

Vuoden 2021 toimintasuunnitelma on hyväksytty ja pääsette lukemaan sen täältä:

LINKKI TOIMINTASUUNNITELMAAN 2021

Lyhyesti todettakoon, että jatketaan hyvää yhteistyötä luottamusmiesten kesken ajaen jäsentemme etuja. Lisäksi tulossa 'Vuoden turkulainen opettaja'- tunnustus, josta kuulette tarkemmin myöhemmin. Tiedottamista jäsenille/jäsenyhdistyksille selkiytetään, tavataan päättäjiä sekä pohditaan yhdistyksemme järjestörakennetta sekä toiminnan kehittämistä pitäen pidempi TOPY:n kehittämisseminaari vuonna 2021.

Uuden hallituksen kokoonpanon löydätte kohdasta yhteystiedot.


Kevät on tullut Turkuun, mutta myös lisää koronasta aiheutuvia haasteita. 

Uudet tuulet kuitenkin puhaltavat ja toivo vapaammasta liikkumisesta ja erilaisista tapahtumista alkaa häämöttää.

Jaksamista kaikille teille!

08 helmikuuta 2021

Vuoden ensimmäinen kokous etänä

Vuosi on edennyt toiseen kuukauteen ja koronatilanne on edelleen päällä siirtäen TOPY:n hallituksen kokouksen pidättäväksi etäyhteyksien välityksellä. OAJ:n linjauksen mukaan myös kaikki kevään (30.6.2021 asti) koulutukset toteutetaan etäyhteyksien välityksellä. Toivotaan, että voimme järjestää tänä vuonna yhteysopettajaristeilyn oikealla laivalla risteillen (alustava ajankohta on 20.11.2021). 

Kokouksessa valmisteltiin 30.3. klo 18 etäyhteyksien välityksellä toteutuvaa vuosikokousta.

Lisäksi tiedoksi:

TOPY:n aktiivien puheista voi kuulla sanan "nyrkki", jolla tarkoitetaan työryhmää, joka on kokoontunut nyt tammikuussa ensimmäisen kerran. Työryhmään kuuluvat pääsääntöisesti seuraavat: Turun kaupungin opettajayhdistysten puheenjohtajat, sihteerit, pääluottamusmies ja päätoimiset luottamusmiehet ja ruotsinkielisten opettajien edustus. Kokouksissa käsitellään keskustelevasti ajankohtaiset asiat keventäen eri toimijoiden, erityisesti luottamusmiesten, kokoustaakkaa saaden laajan kuvan eri koulutusasteiden asioista. Aika näyttää koetaanko tämä noin kerran kuussa keskusteleva nyrkki hyväksi käytänteeksi.

Keskusteltu oppivelvollisuuden laajenemisen myötä materiaalihankinnoista (oppimateriaaleja kirjoina / sähköisenä materiaalina) ja tarpeesta opinto-ohjaajan antamaan erityiseen tukeen mm. jatko-opintoihin ohjaamisessa. TOPY seuraa aktiivisesti tilannetta ja ottaa kantaa tarvittaessa, jos asiat etenevät epäsuotuisaan suuntaan. 

Luottamusasioita oli taas paljon, joita edustettaville tiedotetaan omissa yksiköissään. Muun muassa koronasta aiheutuneet altistumiset, työsuhteet ja ateriaedut. 


Voikaa hyvin!