EDUNVALVONTA/VAIKUTTAMINEN

Luottamusmiesjärjestelmän tarkoitus


Kuten kunta-alan yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa lukee, luottamusmiesjärjestelmä on yhteistoimintajärjestelmä, jonka tarkoi­tus on edistää virka- ja työehtosopimusten noudattamista, työnanta­jan ja viranhaltijan/työntekijän välillä syntyvien erimielisyyksien tar­koituksenmukaista, oikeudenmukaista ja nopeaa selvittämistä sekä työrauhan ylläpitämistä. Työrauhalla tarkoitetaan tässä laittomista työtaistelutoimista pidättäytymistä. 

Luottamusmiesjärjestelmä perustuu työnantajan ja työntekijäjärjestöjen väliseen sopimukseen. Luottamusmiehen ajankäyttö määräytyy edustettavien työntekijöiden määrän mukaan. Edustettavia työntekijöitä ovat vain kyseiseen ammattijärjestöön kuuluvat, joten luottamusmiesten palvelut koskevat vain heitä.
Työsuojeluvaltuutettu


Työsuojeluvaltuutetun asema perustuu lakiin (Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta). Työsuojeluvaltuutettu siis edustaa kaikkia työntekijöitä työpaikalla siitä riippumatta, ovatko he ammattiyhdistyksen jäseniä tai eivät.

Karkeana jakona voidaan pitää sitä, että luottamusmiehet neuvovat virka- tai työsuhteeseen, palkkaukseen tai esim. perhevapaisiin liittyvissä asioissa. Työsuojeluvaltuutettu on asiantuntija työpaikan fyysiseen tai psyykkiseen turvallisuuteen liittyvissä asioissa. Joskus asioiden selvittelyyn tarvitaan sekä luottamusmies että työsuojeluvaltuutettu.


Turun kaupungin sivistystoimialan luottamusmiehet:


Pääluottamusmies (Opetusala) Tero Koskinen
Varapääluottamusmies (Opetusala) ei valittu toimintakaudeksi 2019-2020
Varhaiskasvatus:
Varhaiskasvatus Pohjoinen alue Portnoi Helena, vara Saarinen Hanna
Varhaiskasvatus Eteläinen alue Saarinen Hanna, vara Portnoi Helena

Perusopetus:
Pohjoinen alue Tammelin Linda, vara Haastola Marja
Itäinen alue Julkunen Tero, vara Rantalainen Sanni
Eteläinen alue Kemppinen Minna, vara Jaakkola Päivi

Erityisopetus:
Ääri Sirpa, vara Gerke Maija

Lukiokoulutus:
Koski Katja (19-20), vara Koskinen Tero

Varhaiskasvatus ja yleissivistävä opetus, lähiesimiehet:
Portnoj Helena

Ruotsinkielinen kasvatus, opetus ja koulutus: 
Mannila Crister, vara Halkivaha Inka (19-20)

Ammatillinen koulutus:
Päätoiminen luottamusmies: Juha Lindström, vara Rinne Jenni
Aninkaisten ja Lemminkäisen yksiköt:  Kytö Jyri, vara Ruokonen Sirpa
Peltolan, Kuormakadun ja Juhannuskukkulan yksiköt: Hoppela Mika, vara Kanervo Miska
Uudenmaantien ja Kellonsoittajankadun yksiköt: Rinne Jenni, vara Mäkelä Sami


Turun kaupungin sivistystoimialan työsuojeluvaltuutetut:

Työntekijöiden työsuojeluvaltuutetut

Varhaiskasvatus Jari Hauninen
Perusopetus Mika Raitio
Toisen asteen koulutus Rauno Tirkkonen

Toimihenkilöiden (esimiesten) työsuojeluvaltuutetut

Varhaiskasvatus Jaana Nyroos
Perusopetus Jarmo Salo


OAJ ry:n luottamusmiehet Turun ammattikorkeakoulussa:


Vastuualue: Turun ammattikorkeakoulu Oy 
Pääluottamusmies: Seppälä Markku
Varapääluottamusmies: Mäntsälä Tuija

Vastuualue: Liiketalous, ICT ja bioalat  

Markku Seppälä, vara Paula Aali
Vastuualue: Taideakatemia ja yhteiset palvelut  
Mäntsälä Tuija, vara Storti Antonella
Vastuualue:Tekniikka ja liiketoiminta 
Seppälä Markku, vara Seppälä-Kaven Ulla
Vastuualue:Terveys ja hyvinvointi  
Bergfors Tarja, vara kedonpää Eija

Työsuojeluvaltuutetut Turun ammattikorkeakoulussa:

Työsuojeluvaltuutettu Pekka Kärkkäinen
1.varavalttutettu Jaana Tomppo, 2.varavaltuutettu Kari Nieminen

OAJ valtuustossa vaikuttavat Turun paikallisyhdisyksestä:

Juha Lindström (OAO), Ritva-Liisa Pihlainen (LTO), Hanna Saarinen (LTO), Heidi Tammero (YSI), Jaana Tomppo (OAO), Sameli Valkama (YSI) ja Petra Örn (FSL)

OAJ VALTUUSTON SIVUILLE TÄSTÄ