EDUNVALVONTA/VAIKUTTAMINEN

Luottamusmiesjärjestelmän tarkoitus


Kuten kunta-alan yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa lukee, luottamusmiesjärjestelmä on yhteistoimintajärjestelmä, jonka tarkoi­tus on edistää virka- ja työehtosopimusten noudattamista, työnanta­jan ja viranhaltijan/työntekijän välillä syntyvien erimielisyyksien tar­koituksenmukaista, oikeudenmukaista ja nopeaa selvittämistä sekä työrauhan ylläpitämistä. Työrauhalla tarkoitetaan tässä laittomista työtaistelutoimista pidättäytymistä. 

Luottamusmiesjärjestelmä perustuu työnantajan ja työntekijäjärjestöjen väliseen sopimukseen. Luottamusmiehen ajankäyttö määräytyy edustettavien työntekijöiden määrän mukaan. Edustettavia työntekijöitä ovat vain kyseiseen ammattijärjestöön kuuluvat, joten luottamusmiesten palvelut koskevat vain heitä.
Työsuojeluvaltuutettu


Työsuojeluvaltuutetun asema perustuu lakiin (Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta). Työsuojeluvaltuutettu siis edustaa kaikkia työntekijöitä työpaikalla siitä riippumatta, ovatko he ammattiyhdistyksen jäseniä tai eivät.

Karkeana jakona voidaan pitää sitä, että luottamusmiehet neuvovat virka- tai työsuhteeseen, palkkaukseen tai esim. perhevapaisiin liittyvissä asioissa. Työsuojeluvaltuutettu on asiantuntija työpaikan fyysiseen tai psyykkiseen turvallisuuteen liittyvissä asioissa. Joskus asioiden selvittelyyn tarvitaan sekä luottamusmies että työsuojeluvaltuutettu.Turun kaupungin sivistystoimialan luottamusmiehet:


Pääluottamusmies (Opetusala) Tomi Törrönen
Varapääluottamusmies (Opetusala) Juha Lindström
Varhaiskasvatus Pohjoinen alue Saarinen Hanna 
Varhaiskasvatus Eteläinen alue Harmaala Riitta 

Perusopetus Pohjoinen alue Kemppinen Minna, vara Minna Pelttari Marjo  
Perusopetus Itäinen alue Julkunen Tero
Perusopetus Eteläinen alue Larko-Karjalainen Anne, vara Levanto Tapani

Erityisopetus Ääri Sirpa, vara Laakso Kristiina

Lukiokoulutus Koskinen Tero, vara Laine Tuomo

Varhaiskasvatus ja yleissivistävä opetus, lähiesimiehet Portnoj Helena 

Ruotsinkielinen kasvatus, opetus ja koulutus Mannila Crister, vara Vigård-Stocks Maj-Len

Ammatillinen koulutus Kauppa- ja ravitsemuspalvelut: Kytö Jyri, vara Mäkelä Sami
Ammatillinen koulutus Tekniikka: Lindström Juha, vara Kanervo Miska
Ammatillinen koulutus Terveys- ja hyvinvointipalvelut: Jenni Rinne
Aikuiskoulutus: Tuusvuori Maarit, vara Eronen Outi

Turun kaupungin sivistystoimialan työsuojeluvaltuutetut:


Työntekijöiden työsuojeluvaltuutetut


Varhaiskasvatus Jari Hauninen
Perusopetus Mika Raitio
Toisen asteen koulutus Rauno Tirkkonen

Toimihenkilöiden (esimiesten) työsuojeluvaltuutetut


Varhaiskasvatus Jaana Nyroos
Perusopetus Jarmo Salo


OAJ ry:n luottamusmiehet Turun ammattikorkeakoulussa:


Vastuualue: Turun ammattikorkeakoulu Oy 
Pääluottamusmies Tuija Mäntsälä
VarapääluottamusmiesMarkku Seppälä

Vastuualue: Liiketalous, ICT ja bioalat 
Luottamusmies Markku Seppälä
Varaluottamusmies Paula Aali
Vastuualue: Taideakatemia 
Luottamusmies Tuija Mäntsälä
Varaluottamusmies Antonella Storti
Vastuualue:Tekniikka, ympäristö ja talous 
Luottamusmies Markku Seppälä
Varaluottamusmies Ulla Seppälä-Kaven
Vastuualue:Terveys ja hyvinvointi 
Luottamusmies Tarja Bergfors
Varaluottamusmies Eija Kedonpää

Työsuojeluvaltuutetut Turun ammattikorkeakoulussa:

Työsuojeluvaltuutettu Pekka Kärkkäinen
1.varavalttutettu Jaana Tomppo, 2.varavaltuutettu Kari Nieminen

OAJ valtuustossa vaikuttavat Turun paikallisyhdisyksestä:

Juha Lindström (OAO), Ritva-Liisa Pihlainen (LTO), Hanna Saarinen (LTO), Heidi Tammero (YSI), Jaana Tomppo (OAO), Sameli Valkama (YSI) ja Petra Örn (FSL)

OAJ VALTUUSTON SIVUILLE TÄSTÄ