21 huhtikuuta 2012

Aikuisopettajan painajainen

Aikuiskoulutuksen ja elinikäisen oppimisen esteet on löydetty. Hallituksen säästötoimet ja rahoituksen leikkaukset vesittävät hallitusohjelmaan kirjatun tavoitteen nostaa Suomi maailman osaavammaksi kansaksi vuoteen 2020 mennessä.

Aikuiskoulutukseen kohdistuva säästöleikkuri iskee työvoimakoulutukseen tänä vuonna peräti 70 miljoonalla eurolla. Vapaan sivistystyön resurssivaje on tänä vuonna 11,5 miljoonaa euroa. Oppisopimuskoulutus tulee pienenemään vuosina 2013 - 2014 peräti 20 prosenttia nykyisestä tasosta.

Ikävin asia on se, että aikuiskoulutuskeskusten opetusalan työttömyysprosentti on jo nyt 18,9 %. Kun keskimääräinen opetusalan työttömyysprosentti on 9 %.

11 huhtikuuta 2012

Open työ

Opettajan työ on mielenkiintoista. Mutta haasteita ja mukautumiskykyä siinä kyllä tarvitaan. Ei ole väärin sanoa, että päivät eivät ole toistensa veljiä.

Aikoinaan jokin kumma voima on meidät houkutellut tälle alalle. Opiskeluaikojen riennoista ja työnteon mielikuvista on aika pitkä matka opettajan työn arkirealismiin.


Opetuksen ja opettamisen työnteon resurssit ja mahdollisuudet ovat karisseet vuosi vuodelta. Samalla vaatimukset ja odotukset ovat kasvaneet aivan uusiin sfääreihin.

Kuka puolustaisi turkulaisia lapsia ja nuoria sekä heidän oikeuttaa tasa-arvoiseen ja hyvään opetukseen? Kaupunkimme kuntapäättäjät ja viranomaiset eivät aina siihen kykene, sillä eihän muutoin arkirealismi olisi tällaista.

Turun OpeBlogi haluaa herättää keskustelua opetuksesta ja oppimisesta.