25 syyskuuta 2012 

     

OAJ:n kuntavaalitavoitteet Turussa 2012

Arvoisa kuntavaaliehdokas!

OAJ Turku edustaa lähes kaikkia turkulaisia opettajia. Toimimme opettajina varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa, toisella asteella, lukiossa ja korkeakoulussa sekä yliopistossa.
OAJ:n valtakunnalliset kuntavaalitavoitteet löytyvät järjestön kotisivuilta osoitteesta www.oaj.fi. Tähän tiedotteeseen on kerätty OAJ Turun tärkeiksi katsomat kunnalliset tavoitteet. OAJ:n päätavoitteet ovat seuraavat:
1.      Koulutuksen tasa-arvo ja palvelujen saatavuus turvataan joka puolella Suomea

2.      Palvelun laadun osatekijät kuntoon

3.      Kunta kilpailukykyiseksi työnantajaksi

4.      Kuntien kannattaa investoida koulutukseen, koska se maksaa itsensä aina takaisin.

Turussa tämä tarkoittaa esimerkiksi seuraavaa:
Varhaiskasvatus
Laadukkaiden, pedagogisten varhaiskasvatuspalvelujen tulee olla kaikkien alle kouluikäisten, myös kotihoidossa olevien lasten ulottuvilla.
Pätevien lastentarhanopettajien saatavuus pitää turvata kannustavalla palkkauksella, pysyvillä työsuhteilla sekä terveellisillä ja turvallisilla työolosuhteilla.

Perusopetus
Perusopetuksen pysyvä ryhmäkoko ei missään olosuhteissa saa ylittää 1.–2. luokilla 18 oppilaan ja muilla luokilla 20 oppilaan enimmäismäärää.
Yhdysluokilla ja työturvallisuuden kannalta vaarallisessa opetuksessa ryhmän koko ei saa ylittää 16 oppilasta.
Turun on lisäksi varattava tukiopetukseen ja erityisopetukseen riittävästi resursseja.

Lukiokoulutus
Lukiokoulutuksen ja oppilaitosverkon kehittäminen ei saa perustua pääasiallisesti taloudellisiin lähtökohtiin. Tärkeänä arvona tulee olla opiskelijan kokonaisvaltainen hyvinvointi. Siksi uusia jättikampuksia suunniteltaessa on aina ensin laadittava pedagoginen arvio ja sosiaalisten vaikutusten arviointi.

Ammatillinen koulutus
Ammatillisessa opetuksessa opiskelijat tarvitsevat ammattitaitoisen opettajan ohjausta, opetusta ja kasvun tukemista koko kolmivuotisen opiskelun ajan. 
Turun pitää lisätä lähiopetuksen määrää ammatillisessa nuorisoasteen koulutuksessa 28 tunnista 30 tuntiin viikossa (OAJ:n tavoite on 32 h/ov).

Aikuiskoulutus
Aikuiskoulutuspalveluja on kehitettävä monipuolisena ja joustavana tienä lisätä alueen yritysten ja työelämän osaamista sekä kilpailukykyä.
Aikuiskoulutuksella vastataan yhteiskuntatakuun /koulutustakuun tuomiin haasteisiin.


Lisäksi Kaupungin päätöksen teossa pitää kohdella kaikkia tasapuolisesti. Myös ruotsinkielisellä kasvatus- ja opetusalan henkilöstöllä on oltava mahdollisuus vaikuttaa omia asioita koskeviin päätöksiin, mm. oppilaiden oikeuteen lähikouluun ja koulukuljetuksiin.

Lisää tietoa OAJ Turun näkemyksistä saa puheenjohtaja Tomi Törröseltä ja viestintävastaava Osku Laukkaselta tai pääluottamusmies Ari-Pekka Elomaalta.

tomi.torronen@turku.fi ,  puhelin 044 0434483

osku.laukkanen@turunakk.fi, puhelin 040 554 8063

ari-pekka.elomaa@turku.fi, puhelin 050 518 3232