20 toukokuuta 2013

Koulutuksen alasajo?


Kevään ja kesän merkkejä on jo ilmassa. Perusopetuksen koulupäiviä on enää vain kaksiin käsiin mahtuva määrä. Kaikesta huolimatta koulutuksen alasajolle on tultava päätös.

OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen varoittaa koulutuksen laadun ja määrän alasajosta kuntien kiristyvässä rahanjaossa. Leikkaukset kunnissa tihentyvät, vaikka säästökohteet on jo moneen kertaan höylätty, osoittaa OAJ:n tuore selvitys. Kyselyyn vastasivat reilun 100 kunnan pääluottamusmiehet.
- Heikon talouskasvun ja työttömyyden aikana pitäisi koulun kyetä luomaan uskoa tulevaisuuteen ja tukemaan lasten ja nuorten kehitystä. Tehtävää olisi enemmän kuin koskaan aiemmin, mutta päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten edellytyksiä tehdä työtään murennetaan nyt kohtalokkaasti, Luukkainen lausuu.

- Perusongelmana on, ettei opetuksen laadun ja määrän turvana ole vastaavia säädöksiä kuin sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kuntien valtionosuuksista leikataan tämän hallituksen päätöksillä 6,6 mrd €. Varhaiskasvatus ja koulutus ovat tässä tilanteessa kuntapäättäjille liian helppoja leikkauskohteita. Lähivuosien näkymät ovatkin poikkeuksellisen synkeät. Vaikka talous lähtisi hiljalleen nousuun, jaetaan kunnissa ja kuntayhtymissä niukkuutta aina 2016 - 2017 asti, Luukkainen arvioi.