26 huhtikuuta 2023

TOPY:n kokous 4/2023

Oaj:n Turun paikallisyhdistyksen hallitus kokoontui 26.4 Turun toimistolla vuoden neljänteen kokoukseen.

Tekniset ongelmat hieman hidastivat alkua, mutta tekninen tuki oli välittömästi paikalla ja kokous pääsi loppujen lopuksi alkamaan vain muutaman minuutin myöhässä.

TOPY:n puheenjohtaja Sameli Valkama nosti ilmoitusluontoisena asiana esille sen, että oaj on tehnyt vaikuttamista eduskuntapuolueiden suuntaan. Puolueet ovat ottaneet ilahduttavasti OAJ:n tavoitteita puolueohjelmaansa. Erityisesti kolmiportaisen tuen toimivuuden parantamisesta on keskusteltu ja parannusehdotuksia pyritään viedä eteenpäin puolueille siten, että ehdotukset saataisiin kirjattua hallitusohjelmaan.

Lisäksi hyvänä esimerkkinä vaikuttamistyöstä voisi nostaa esiin sen, että varhaiskasvatuksen johtamisjärjestelmän tilasta on tehty parannusehdotus. Siitä on lähetetty kirje 14.4.2023 päättäjille kaupungin hallitukselle ja -valtuustolle, kasvatus- ja opetuslautakunnalle sekä keskeisille viranhaltijoille opetustoimen johdossa. 

Keskustelua herätti myös se, että opiskelijat ovat oppineet hyödyntämään tekoälyä tehtävien tekemisessä. Tämä on aiheuttanut opettajille lisää työtä ja asettaa haasteita opetustyöhön.

Kokouksessa käsiteltiin lisäksi luottamusmiesasioista, joista tässä kirjoituksessa on muutamia nostoja. 

Linda Tammelin kertoi OVTES neuvottelujen tuloksista. Lisäksi Linda kertoi, että perusopetuksessa ja lukiossa työnkuvaukset ovat lausuntakierroksella. 

Hanna Saarinen nosti esiin varhaiskasvatuksen asioista. Keskustelua herätti raskaana olevien työntekijöiden työsuhteet. Viime aikoina on ollut epäilyjä, että raskaus on saattanut vaikuttaa työsuhteisiin, mutta näihin asioihin on puututtu ja ne on ainakin suurimmilta osin saatu nyt selvitettyä keskustelemalla luottamusmiesten avustuksella.

Sami Mäkelä kertoi Taito kampuksen suunnittelusta ja suunnittelun etenemisestä. Mielenkiintoista nähdä, miten suunnittelu jatkossa etenee ja miten henkilöstö otetaan suunnittelussa mukaan.  

Seuraava TOPY:n  hallituksen  kokous on ke 31.5.202313 huhtikuuta 2023

OAJ:n Turun paikallisyhdistys ry (TOPY) hallituksen järjestäytymiskokous 5.4

OAJ Turun hallitus kokoontui järjestäytymään tutulla paikalla, eli OAJ:n Turun toimistolla osoitteessa Aurakatu 20. Osa hallituksen edustajista osallistui kokoukseen myös etänä. 

Kokouksessa valittiin toimihenkilöt toimintakaudeksi 2023. Puheenjohtajana jatkaa Sameli Valkama toimikautensa toisen toimintavuoden 2023. 

Lisäksi valittiin seuraavat toimihenkilöt: 

  • 1. varapuheenjohtajaksi Anita Viitasalo TUSAosta 
  • 2. varapuheenjohtajaksi Riikka Vuorinen TUVOsta 
  • Sihteeriksi + koulutussihteeriksi Kirsi Jarkia Toay:sta 
  • Taloudenhoitajaksi Katja Koski Toay:sta 
  • Tiedotus-ja solidaarisuusvastaavaksi Ville Vainio TuSAO:sta

Kokouksessa käsiteltiin lisäksi luottamusmiesasioita. Pääluottamusmies Markku Seppälä Turun amk:sta kävi muun muassa läpi palkkaneuvottelujen tuloksia. 

Lisäksi luottamusmiesvaaleja on pidetty nyt alkukeväällä. Valittujen luottamusmiesten toimikausi alkaa 1.8.2023->. Uusien luottamusmiesten tiedot päivitetään yhdistyksen kotisivuille lähiaikoina.

Tehtävästään luopuvan luottamusmiehen Pirkko Kuhmosen mielipidekirjoitus aikuiskoulutuksen roolista koulutuskentällä on julkaistiin Turun Sanomissa 4.4. Kannattaa käydä lukemassa mielipidekirjoitus digilehdestä.

Kokouksessa käsiteltiin myös muita ajankohtaisia asioita, joista löytyy asiaa seuraavan linkin kautta: Ajankohtaista | OAJ Varsinais-Suomi (oajvs.fi)


Kevättä ja kesää kohti mennään jo kovaa vauhtia. Työniloa kaikille!OAJ:n Turun paikallisyhdistys ry

TOPY:n vuosikokous 27.3

OAJ:n Turun paikallisyhdistys ry:n vuosikokous pidettiin maanantaina 27.3.2023 klo 18.00. Turun AMK:n Taideakatemian auditoriossa Linnankadulla. Kokouksessa käsiteltiin yhdistyksen sääntöjen 11 §:n mukaiset asiat.
 
Kokouksessa tärkeimpänä antina kuultiin yhdistyksen puheenjohtajan esittely hallituksen laatimasta yhdistyksen toimintakertomuksesta vuodelta 2022 sekä toimintasuunnitelmasta hallituksen seuraavaksi toimikaudeksi 2023. 
OAJ:n Turun paikallisyhdistyksen toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n toimintasuunnitelmaan, jossa on asetettu tavoitteet koko järjestön toiminnalle vuosiksi 2023–2024. OAJ:n toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan (2021–2024), jossa määritellään järjestön ydintehtävä, tulevaisuuskuva, kehittymislupaukset sekä toimintatavat. Yhdistyksen toimintasuunnitelma hyväksyttiin yksimielisesti toimikaudeksi 2023. 

Lisäksi vuosikokouksessa oli puolet hallituspaikoista valittavana. Suurin osa kokeneista hallituksen edustajista jatkoi tehtävissään, mutta myös muutamia uusia jäseniä saatiin hallituskokoonpanoon.

Hallituksen järjestäytymiskokous pidetään 5.4.2023

Mukavaa kevään jatkoa!
OAJ:n Turun paikallisyhdistys ry