18 tammikuuta 2017

Turussa ei ammatillisen toisen asteen vuosityöaikakokeilulle

OAJ:n Turun paikallisyhdistyksen hallitus päätti, ettei Turussa lähdetä kokeilemaan ammatillisen toisen asteen opettajien vuosityöaikasopimusta ensi lukuvuonna. Prosessi lähti liikkeelle jo vuoden 2016 huhtikuussa, jolloin OAJ ja Kuntatyönantajat julkaisivat kokeilusopimuksen. Varsinaiset neuvottelut aloitettiin paikallisyhdistyksen päätöksellä vuoden 2016 syyskuussa. Tämän jälkeen Turussa järjestettiin useita tilaisuuksia, joissa kokeilusopimuksen sisältöä avattiin opettajille.

Turun paikallisyhdistyksen hallitus päätti myös, että neuvottelijat tekevät neuvotteluprosessista koonnin, jossa analysoidaan mm. neuvoa-antavan jäsenäänestyksen tulosta sekä muita sopimuksen kariutumiseen johtaneita syitä.