EDUNVALVONTA/VAIKUTTAMINEN

Luottamusmiesjärjestelmän tarkoitus


Kuten kunta-alan yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa lukee, luottamusmiesjärjestelmä on yhteistoimintajärjestelmä, jonka tarkoi­tus on edistää virka- ja työehtosopimusten noudattamista, työnanta­jan ja viranhaltijan/työntekijän välillä syntyvien erimielisyyksien tar­koituksenmukaista, oikeudenmukaista ja nopeaa selvittämistä sekä työrauhan ylläpitämistä. Työrauhalla tarkoitetaan tässä laittomista työtaistelutoimista pidättäytymistä. 

Luottamusmiesjärjestelmä perustuu työnantajan ja työntekijäjärjestöjen väliseen sopimukseen. Luottamusmiehen ajankäyttö määräytyy edustettavien työntekijöiden määrän mukaan. Edustettavia työntekijöitä ovat vain kyseiseen ammattijärjestöön kuuluvat, joten luottamusmiesten palvelut koskevat vain heitä.Työsuojeluvaltuutettu


Työsuojeluvaltuutetun asema perustuu lakiin (Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta). Työsuojeluvaltuutettu siis edustaa kaikkia työntekijöitä työpaikalla siitä riippumatta, ovatko he ammattiyhdistyksen jäseniä tai eivät.

Karkeana jakona voidaan pitää sitä, että luottamusmiehet neuvovat virka- tai työsuhteeseen, palkkaukseen tai esim. perhevapaisiin liittyvissä asioissa. Työsuojeluvaltuutettu on asiantuntija työpaikan fyysiseen tai psyykkiseen turvallisuuteen liittyvissä asioissa. Joskus asioiden selvittelyyn tarvitaan sekä luottamusmies että työsuojeluvaltuutettu.

Turun kaupungin sivistystoimialan luottamusmiehet:


Pääluottamusmies (Opetusala) Tero Koskinen
Varapääluottamusmies (Opetusala) Tammelin Linda
Varhaiskasvatus:
Päiväkodin johtajat, eteläinen ja itäinen alue:  Saarinen Hanna
Pohjoinen ja läntinen alue: 

Perusopetus:
Pohjoinen alue Tammelin Linda, vara Haastola Marja
Itäinen alue Julkunen Tero, vara Rantalainen Sanni
Eteläinen alue Kemppinen Minna, vara Jaakkola Päivi

Erityisopetus:
Ääri Sirpa, vara Gerke Maija

Lukiokoulutus:
Koski Katja 

Yleissivistävä opetus, lähiesimiehet:
Aitasalo Eva

Ruotsinkielinen kasvatus, opetus ja koulutus: 
Halkivaha Inka,  vara Mannila Crister 

Ammatillinen koulutus:
Päätoiminen luottamusmies: Juha Lindström, vara Jenni Rinne
Ruiskadun kampus (vanha kellonsoittajankatu) ja Lemminkäisen yksiköt: Sami Mäkelä
Peltolan, Kuormakadun ja Juhannuskukkulan yksiköt: Mika Hoppela 
Ruiskadun kampus (vanha Uudenmaantie SOTE) ja Aninkaisen kadun yksiköt: Jenni Rinne (vara Anita Viitasalo)


Turun kaupungin sivistystoimialan työsuojeluvaltuutetut:

Työntekijöiden työsuojeluvaltuutetut

Varhaiskasvatus Jari Hauninen
Perusopetus Mika Raitio
Toisen asteen koulutus Rauno Tirkkonen

Toimihenkilöiden (esimiesten) työsuojeluvaltuutetut

Varhaiskasvatus Jaana Nyroos
Perusopetus Jarmo Salo


OAJ ry:n luottamusmiehet Turun ammattikorkeakoulussa:


Vastuualue: Turun ammattikorkeakoulu Oy 
Pääluottamusmies: Markku Seppälä 
Varapääluottamusmies: Tuija Mäntsälä 
Vastuualue: Taideakatemia ja yhteiset palvelut  
Tuija Mäntsälä, vara Antoinella Storti 
Vastuualue:Tekniikka ja liiketoiminta 
Markku Seppälä, vara Ulla Seppälä-Kaven 
Vastuualue:Terveys ja hyvinvointi  
Tarja Bergfors, vara Eija Kedonpää

Työsuojeluvaltuutetut Turun ammattikorkeakoulussa:

Työsuojeluvaltuutettu Jaana Tomppo

OAJ valtuustossa vaikuttavat Turun paikallisyhdisyksestä:

Juha Lindström (OAO), Ritva-Liisa Pihlainen (LTO), Hanna Saarinen (LTO), Heidi Tammero (YSI), Jaana Tomppo (OAO), Sameli Valkama (YSI) ja Petra Örn (FSL)

OAJ VALTUUSTON SIVUILLE TÄSTÄ