EDUNVALVONTA/VAIKUTTAMINEN

Luottamusmiesjärjestelmän tarkoitus


Kuten kunta-alan yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa lukee, luottamusmiesjärjestelmä on yhteistoimintajärjestelmä, jonka tarkoi­tus on edistää virka- ja työehtosopimusten noudattamista, työnanta­jan ja viranhaltijan/työntekijän välillä syntyvien erimielisyyksien tar­koituksenmukaista, oikeudenmukaista ja nopeaa selvittämistä sekä työrauhan ylläpitämistä. Työrauhalla tarkoitetaan tässä laittomista työtaistelutoimista pidättäytymistä. 

Luottamusmiesjärjestelmä perustuu työnantajan ja työntekijäjärjestöjen väliseen sopimukseen. Luottamusmiehen ajankäyttö määräytyy edustettavien työntekijöiden määrän mukaan. Edustettavia työntekijöitä ovat vain kyseiseen ammattijärjestöön kuuluvat, joten luottamusmiesten palvelut koskevat vain heitä.Työsuojeluvaltuutettu


Työsuojeluvaltuutetun asema perustuu lakiin (Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta). Työsuojeluvaltuutettu siis edustaa kaikkia työntekijöitä työpaikalla siitä riippumatta, ovatko he ammattiyhdistyksen jäseniä tai eivät.

Karkeana jakona voidaan pitää sitä, että luottamusmiehet neuvovat virka- tai työsuhteeseen, palkkaukseen tai esim. perhevapaisiin liittyvissä asioissa. Työsuojeluvaltuutettu on asiantuntija työpaikan fyysiseen tai psyykkiseen turvallisuuteen liittyvissä asioissa. Joskus asioiden selvittelyyn tarvitaan sekä luottamusmies että työsuojeluvaltuutettu.

JUKOn luottamusmiehet Turun kaupungin kasvatuksen- ja opetuksen palvelukokonaisuudessa 1.8.2023-31.8.2026:


Pääluottamusmies (Opetusala) Tero Koskinen
Varapääluottamusmies (Opetusala) Linda Tammelin
Varhaiskasvatus:
Päiväkodin johtajat, eteläinen ja itäinen alue:  Hanna Saarinen; vara Kirsti- Salo Saarinen
Pohjoinen ja läntinen alue: Kirsti Salo-Saarinen; vara Hirvonen Marjut
Eteläinen ja itäinen alue: Heidi Kuronen

Perusopetus:
Vastaava luottamusmies: Linda Tammelin; vara Sameli Valkama
Eteläinen alue: Anssi Reini
Itäinen alue: Sameli Valkama
Pohjoinen alue: Päivi Jaakkola; vara Terhi Ylirisku

Erityisopetus:
Sirpa Ääri

Lukiokoulutus ja työväenopisto:
Vastaava luottamusmies: Tero Koskinen; vara Inka Halkivaha
Lukiokoulutus: Katja Koski; vara Heli Ketovuori
Iltalukio ja työväenopisto: Anne Tiihonen; vara Sanna Rissanen

Ammatillinen koulutus
Vastaava luottamusmies: Sami Mäkelä; vara Anita Viitasalo
Peltola ja Juhannuskukkula: Mika Hoppela; vara Tiina Pakkanen
Liiketalous ja Lemminkäisenkatu: Päivi Pellonperä
Sosiaali ja terveysala ja Aninkaistenkatu: Anita Viitasalo; vara Päivi Hauhtonen

Ruotsinkielinen kasvatus, opetus ja koulutus: 
Halkivaha Inka,  vara Essi Ahokoski

Turun kaupungin sivistystoimialan työsuojeluvaltuutetut:

Työntekijöiden työsuojeluvaltuutetut

Varhaiskasvatus Kristiina Paju
Perusopetus Heidi Tammero
Toisen asteen koulutus ja työväenopisto Jenni Rinne

Toimihenkilöiden (esimiesten) työsuojeluvaltuutetut

Varhaiskasvatus Jaana Nyroos
Perusopetus Jarmo Salo
Toinen aste Henry Koskinen


OAJ ry:n luottamusmiehet Turun ammattikorkeakoulussa 1.8.2023-31.8.2026:


Vastuualue: Turun ammattikorkeakoulu Oy 
Pääluottamusmies: Markku Seppälä 
Varapääluottamusmies: Ville Vainio
Vastuualue: Taideakatemia ja yhteiset palvelut  
Tuija Mäntsälä; vara Antonella Storti 
Vastuualue:Tekniikka ja liiketoiminta 
Markku Seppälä; vara Ulla Seppälä-Kaven 
Vastuualue:Terveys ja hyvinvointi  
Ville Vainio; vara Tarja Bergfors

Työsuojeluvaltuutetut Turun ammattikorkeakoulussa:

Työsuojeluvaltuutettu: Jaana Tomppo

OAJ valtuustossa vaikuttavat Turun paikallisyhdisyksestä:

Markku Seppälä (OAO), Linda Tammelin (YSI), Sameli Valkama (YSI), Anssi Reini (YSI) ja Petra Örn (FSL)

OAJ VALTUUSTON SIVUILLE TÄSTÄ