26 maaliskuuta 2024

TOPY:n vuosikokous 26.3.2024

Vuoden 2024 vuosikokous järjestettiin Turun Amk:n tiloissa Linnankadulla. 

TOPY:n uudeksi puheenjohtajaksi valittiin kaudeksi 2024-2025 Anita Viitasalo.

Valittiin myös hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle jäseniä. Käytännössä suurin osa hallituksen edellisen toimikauden jäsenistä jatkoi tehtävissään.

Lisäksi vuosikokouksessa päätettiin muun muassa seuraavaa:

Siirretään OAJ:nTurun paikallisyhdistyksen hallituskauden alku vuodenvaihteeseen vuoden 2025 alusta. Seuraava vuosikokous pidetään joulukuussa 2024.

Nyt valittavien uusien hallitustoimijoiden kaudeksi tulee 26.3.2024-31.12.2025. Jatkavien hallitustoimijoiden kausi päättyy 31.12.2024

Vuoden 2024 toimintasuunnitelmaan ei tullut muutoksia vaikkakin toimikausi muuttui.

Vuosikokous oli hyvin valmisteltu hallituksen toimesta ja sujui hyvässä yhteishengessä.Mukavaa kevään jatkoa

Toivottelee TOPY:n hallitus

12 maaliskuuta 2024

TOPY:n vuoden 2024, 2.kokous


 Nostan tähän postaukseen muutamia nostoja joita kokouksessa käsiteltiin.

  • Lasten määrän väheneminen. Oppilaiden väheneminen ei vastaa opettajien eläköitymistä. Eli oppilaat "vähenevät" nopeampaa tahtia kuin opettajat eläköityvät. Turussa ei kuitenkaan ole nähtävissä oppilaiden vähenemistä vaan tämä koskee pääasiassa pieniä kuntia.
  • Luottamusmiesten asioissa käytiin läpi muun muassa lyhyesti sopimusneuvottelujen tilannetta. Meneillään olevista neuvotteluista voi käydä lukemassa osoitteessa: Sopimusneuvottelujen tilanne (oaj.fi) Lisäksi käsiteltiin muun muassa ryhmäkokojen kasvua ja siitä aiheutuvia haasteita.
  • Keskustelua herätti lasten koulukuntoisuus. Tällä hetkellä peruskoulun luokissa on lapsia, jotka eivät ole koulukuntoisia ja vaativat valtavasti tukea. Näille oppilaille toivotaan, että he pääsisivät sellaiseen kouluympäristöön, jossa on oikeat toimintamallit näillä oppilaille.
  • Turun ammattikorkeakoulussa on käyty muutosneuvotteluita it-palveluiden puolella. Muutosneuvottelut koskeneet lähinnä vastuiden ja työkuvien selventämistä. Turun ammattikorkeakoulussa on menossa hallituksen vaalit, jossa valitaan henkilökunnasta amk:n hallitukseen jäsen.
  • Työhyvinvointi ja työsuojeluasioista nostona seuraava: Tyhy- hankkeen tuloksia esitelty Turun kaupungin sivistysjohdolle. Tapaamisessa nostettu esiin, että kaikki toiminta ei tarvitse rahaa. 

    • Sisäilma-asioista nostettiin esiin sisäilmaongelmat koulurakennuksissa. Sisäilmaa on tutkittu ja löydöksiä on tehty useista vanhoista rakennuksista. Nähtäväksi jää, miten sisäilmaongelmien kanssa edetään.
    • Turvallisuusuhista puhuttiin, koska eri turvallisuusuhkia on havaittu ammatillisessa koulutuksessa, esimerkikisi huumekauppaa ja väkivallan uhkaa. Vartijoita on tullut joillekin kampuksille ja lisäksi ollaan lisäämässä turvallisuuskoulutusta henkilökunnalle.
Paljon käytiin keskustelua myös yleisistä asioista joita ei tähän blogikirjoitukseen nyt ole nostettu. 


Mukavaa kevään odotusta
- TOPY:n hallitus