31 maaliskuuta 2017

Vuosikokous 2017

Torstaina 30.3.2017 pidettiin OAJ:n Turun paikallisyhdistyksen vuosikokous. Kokouksessa hyväksyttiin yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tuleva toimintasuunnitelma ja talousarvio. Hallitukseen valittiin jäsenet sekä varajäsenet erovuoroisten tilalle.

Kokouksen päätteeksi yhdistyksen puheenjohtaja Jaana Tomppo ja taloudenhoitaja Tuija Mäntsälä kukittivat yhdistyksen perustajajäsenen, päiväkodinjohtaja Leena Nikkilän,  kiitokseksi pitkästä urasta yhdistyksen hallituksen jäsenenä. Nikkilä on toiminut myös yhdistyksen varapuheenjohtajana ja sen myötä kahteen otteeseen hoitanut ansiokkaasti yhdistyksen puheenjohtajuutta.

Kiitos ja onnea!27 maaliskuuta 2017

Soumi hälmistyy jos et äänestäOAJ:n Turun paikallisyhdistys teki kyselyn kuntavaaliehdokkaille varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen sekä ammatillisen koulutuksen järjestämisestä Turussa.

Vastauksista kävi ilmi, että puoluetaustasta tai iästä riippumatta ehdokkaat pitävät varsin yksimielisesti satsausta varhaiskasvatukseen erittäin merkittävänä hyvinvointivaltion tulevaisuuden kannalta. Varhaiskasvatuksen henkilöstön ja lasten suhdeluvut halutaan myös pitää ennallaan.

Perusopetuksessa kunnan halutaan paikkaavan pienenevää valtion rahoitusta opetuksen laadun ylläpitämiseksi, mutta osa vastaajista asettaa lähikouluperiaatteen oppilaan tuen järjestämisen edelle.

Ammatillisen- ja lukiokoulutuksen osalta vastaukset hajoavat jo enemmän. Lukion rahoituksen turvaamisen osalta epäröi jo noin joka kymmenes, vaikka kahdeksan kymmenestä näkee kunnan velvollisuudeksi turvata esim. kurssitarjonta ja opettajien täydennyskoulutus. Noin viidennes vastaajista ei ole huolissaan yleisaineiden opetuksesta ammatillisessa koulutuksessa ja sitä kautta yleissivistyksen tasosta tai jatko-opintokykyisyydestä. Saman verran vastaajista olisi valmiita siirtämään vastuuta opetuksesta ja arvioinnista opettajilta työpaikoille. Toisaalta neljä viidestä lisäisi yleisaineiden opetusta ja säilyttäisi arviointivastuun opettajilla.

OAJ:n valtakunnallisessa Kuntapäättäjä testissä opetuksen puolustajiksi nousi 157 turkulaista ehdokasta. Nykyhetkessä on ongelmana se, etteivät päättäjät tunnu tietävän miten koulutusta tulisi puolustaa. Uudistukset ja reformit toteutetaan liian usein eurot tai toiminnan näennäinen tehostaminen mielessä. Opetussuunnitelma- ja lakiuudistukset arvioidaan kustannusneutraaleiksi, vaikka ne selkeästi lisäisivät opettajien työmäärää. Pääsääntöisesti uudistukset lisäävät kuluja ainakin muutosvaiheessa. Kuinka moni on onnistunut tekemään kotonaan kustannusneutraalin remontin?

Nyt kun kaikki puolueet tuntuvat profiloituvan koulutuksen puolustajiksi (niin on käynyt joskus aikaisemminkin, ennen koulutusleikkauksia), olisi tärkeää kuunnella miten koulutusta aiotaan puolustaa. Ennen äänestämistä kannattaa varmistaa ehdokkaaltaan, ettei koulutuksen puolustaminen tarkoita esimerkiksi erityisoppilaiden inkluusiota ilman rahoitusta tai ammatillisen koulutuksen lähiopetuksen leikkaamista ja siirtoa työpaikkojen vastuulle.

Kuntavaaleissa päätetään pitkälti koulutuksen tulevaisuudesta. Tarjolla on paljon hyviä ehdokkaita, joten muista vaikuttaa äänestämällä!