21 huhtikuuta 2020

21.4.2020 Koronatilanne vaikuttaa yhdistystoimintaan

Maailmanlaajuinen korona-pandemia vaikuttaa vahvasti opetusalan arkeen, ja myös opetusalan edunvalvontaa ajavien yhdistysten arkeen. 15.3. TOPY:n hallitus päätti sähköpostikokouksessaan peruuttaa Suomen hallituksen linjausten mukaisesti maaliskuisen vuosikokouksensa. Hallitus kokoontui 21.4.2020 etänä poikkeusolosuhteiden vallitessa. Uusi TOPY:n vuosikokous pidetään to 20.8. sillä edellytyksenä, että emme elä valtakunnassa poikkeusolosuhteissa tämän asian suhteen. Jäsenyhdistykset laittavat Kirsi Jarkialle (TOPY:n sihteeri) 11.8. mennessä viralliset vuosikokousedustajansa.

OAJ Varsainais-Suomen alueyhdistyksen vuosikokous on siirretty pidettäväksi 24.8. TOPY:n jäsenyhdistykset ilmoittavat varsinaiset kokousedustajansa Kirsi Jarkialle 31.5. mennessä. 

Hallitus antoi valtuudet TOPY:n työvaliokunnalle päättää koronatilanteessa kiirellisistä asioista. 

Valtakunnalliset neuvottelutilanteet ovat pääsopimusten osalta vielä kesken ja OAJ lähettää tietoa jäsenilleen lähes viikoittain. Jäsenten on hyvä tarkistaa OAJ jäsensivuilta omista tiedoistaan muun muassa sähköpostin oikeellisuuden, että saa tärkeät tiedotteet itselleen. 

Kuulumisia korona-ajan tilanteesta kuultiin eri sektoreilta. Yleisesti noussut esiin opettajien sekä opiskelijoiden jaksaminen. Puhuttiin myös valtakunnallisten rajoitusten mahdollisesta poistamisesta, josta OAJ:n kanta on ehdoton EI. 

Kuulumisia lyhyesti:
Etäopetus on sujunut kaikenkaikkiaan hyvin. Varhaiskasvatuksessa on vähän lapsia, ja vanhempien tarpeet kotona olevien lasten esiopetukseen vaihtelevat, mutta keskimäärin ollaan oltu tyytyväisiä. Perusopetuksessa on ollut erittäin vaihtelevaa, miten etäopetus on toteutettu eri kouluissa, toisissa sama opettaja opettaa koulussa olevia oppilaita sekä etäopettaa kotona olevia oppilaita, jolloin työssäjaksaminen heikkenee. Opetusta on viety paljon verkkoon ammatillisella toisella asteella ja korkea-asteella (AMK), joka on tuonut opettajille lisätyötä. Erityisjärjestelyjä on tehty opiskelijoiden valmistumisen varmistamiseksi.

Taloustilanne on odotuskannalla koko maan osalta, ja niin myös opetusalallakin. Toistaiseksi ei Turun Kaupungin sivistystoimialalla, AKK:ssa eikä Turun AMK:ssa ole luvassa lomautuksia. Vapaan sivistystyön opetusala on tällähetkellä ongelmissa kaikkien opetusten ollessa tauolla.