26 huhtikuuta 2023

TOPY:n kokous 4/2023

Oaj:n Turun paikallisyhdistyksen hallitus kokoontui 26.4 Turun toimistolla vuoden neljänteen kokoukseen.

Tekniset ongelmat hieman hidastivat alkua, mutta tekninen tuki oli välittömästi paikalla ja kokous pääsi loppujen lopuksi alkamaan vain muutaman minuutin myöhässä.

TOPY:n puheenjohtaja Sameli Valkama nosti ilmoitusluontoisena asiana esille sen, että oaj on tehnyt vaikuttamista eduskuntapuolueiden suuntaan. Puolueet ovat ottaneet ilahduttavasti OAJ:n tavoitteita puolueohjelmaansa. Erityisesti kolmiportaisen tuen toimivuuden parantamisesta on keskusteltu ja parannusehdotuksia pyritään viedä eteenpäin puolueille siten, että ehdotukset saataisiin kirjattua hallitusohjelmaan.

Lisäksi hyvänä esimerkkinä vaikuttamistyöstä voisi nostaa esiin sen, että varhaiskasvatuksen johtamisjärjestelmän tilasta on tehty parannusehdotus. Siitä on lähetetty kirje 14.4.2023 päättäjille kaupungin hallitukselle ja -valtuustolle, kasvatus- ja opetuslautakunnalle sekä keskeisille viranhaltijoille opetustoimen johdossa. 

Keskustelua herätti myös se, että opiskelijat ovat oppineet hyödyntämään tekoälyä tehtävien tekemisessä. Tämä on aiheuttanut opettajille lisää työtä ja asettaa haasteita opetustyöhön.

Kokouksessa käsiteltiin lisäksi luottamusmiesasioista, joista tässä kirjoituksessa on muutamia nostoja. 

Linda Tammelin kertoi OVTES neuvottelujen tuloksista. Lisäksi Linda kertoi, että perusopetuksessa ja lukiossa työnkuvaukset ovat lausuntakierroksella. 

Hanna Saarinen nosti esiin varhaiskasvatuksen asioista. Keskustelua herätti raskaana olevien työntekijöiden työsuhteet. Viime aikoina on ollut epäilyjä, että raskaus on saattanut vaikuttaa työsuhteisiin, mutta näihin asioihin on puututtu ja ne on ainakin suurimmilta osin saatu nyt selvitettyä keskustelemalla luottamusmiesten avustuksella.

Sami Mäkelä kertoi Taito kampuksen suunnittelusta ja suunnittelun etenemisestä. Mielenkiintoista nähdä, miten suunnittelu jatkossa etenee ja miten henkilöstö otetaan suunnittelussa mukaan.  

Seuraava TOPY:n  hallituksen  kokous on ke 31.5.2023